Efter ett litet bakslag vid ansökan om tillståndet till Länsstyrelsen där vi missade att skicka med markägartillståndet (nyhet i år är 4mån ansökningstid, bifoga säkerhetsplan och markägartillstånd) så tvingas vi flytta tävlingsdagen från den 30/3 till nytt datum 13/4.

Så ny ansökan är gjord men svaret har vi inte fått pga. jul & nyårsledighet från Länsstyrelsen. Återkommer så fort vi vet.