Postadress:

Box 177
231 23 TRELLEBORG

Besöksadress:

Havrejordsvägens förlängning vid vattentornet
231 55 TRELLEBORG

Organisationsnummer: 847000-8700
Bankgiro: 169-1955
Bankgiro: 890-0532 enbart för medlemsavgifter.

Kontakt:
Telefon dagtid: 0410-17779
Telefon kvällstid: 0410-17779

Mail: tmk@tele2.se