;

Styrelsen: Namn:
NyvalOrdförande 1 år:Lars Mattson
NyvalLedamot 2 årFredrik Lenander
NyvalLedamot 2 årLennart Kristensson
NyvalLedamot 2 årPer-Olof Åkesson
SittandeLedamot 1 årHåkan Strand
FyllnadsvalLedamot 1 årAnders Anderholm
NyvalSuppleantMagnus Hägg
NyvalSuppleant/KassörCamilla Kristensson
OmvalBokföringCamilla Kristensson
Revisor:
OmvalRevisor 1 årBengt A Eriksson
OmvalRevisor 1 årBengt Andersson
OmvalRevisor supp 1 årGisela Anderholm-Hansson
Revisor supp 1 år
Tävlingskommitten
Omval 1 årHåkan Strand
Omval 1 årUlf Malmgren
Omval 1 årMagnus Hägg
Omval 1 årLars Mattson
Omval 1 årFredrik Lenander
Omval 1 årAnders Anderholm
Omval 1 årJohan Bergman
Omval 1 årJohan Dyberg
e-sportOmval 1 årHenrik Lindfors
e-sportOmval 1 årPatrik Norremark
RadiostyrtOmval 1 årKai Koivuranta
MoppeOmval 1 årArne Karlsson
Tävlingscafeterian:
Nyval1 årBritt-Marie Holmqvist
Pressombud:
Omval 1 årAnders Anderholm
Arkivarie:
Omval 1 årBengt Simonsson
Medlem kassör/licens ansv.
Nyval 1 årKai Koivuranta
Fastighets/Matrialutskott
Omval 1 årHåkan Strand
Omval 1 årJohan Bergman
Omval 1 årKent Holmkvist
Data/Webbmaster
Omval 1 årJan-Åke Berlin
Nyval 1 årAnders Anderholm
Klubb Cafeterian
Nyval 1 år
Nyval 1 år
Nyval 1 år
Nyval 1 år
Valberedning
Nyval 1 år
Nyval 2 år
Nyval 3 år
Ombud SDF
Utses av styrelsen
Festkommite:
Omval 1 årArne Karlsson
Miljöansvarig:
Omval 1 årPontus Pettersson
Ordförande på årsmötet:
Sekreterare på årsmötet: Anders Anderholm
Protokolljusterare:
Protokolljusterare: