Ansökan om bidrag till startavgift

Förare som tävlar för Trelleborgs Motorklubb (TMK) förbinder sig att:

1) Redovisa fortlöpande enligt detta formulär under perioden 1 december 2023–30 november 2024.

2) På bästa sätt hjälpa till på klubbens olika evenemang.

3) Fästa två stycken dekaler (som TMK tillhandahåller) på tävlingsfordonet.

Lycka till med ditt tävlande!

Anm.
Våra egna tävlingar, efteranmälningsavgift och utebliven start är inte ersättningsgrundande.
Styrelsen beslutar om vilket totalbelopp som ska fördelas på de tävlande för varje period.

Uppdaterad 2023-12-25 Publicerad: 2022-12-03