Medlemsavgiften inbetalas på bankgiro: 890-0532
* Viktigt att du fyller i alla som ska ingå i familjekort, eftersom vi får bidrag från Riksidrottsförbundet (RF) och Trelleborgs kommun baserat på antalet registrerade medlemmar
I över 20 år har personuppgiftslagen (PUL) styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu är de dagarna över. Från och med den 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer innebär detta en hel del förändringar. Hur påverkar den nya lagstiftningen Trelleborgs Motorklubb (nedan kallad TMK)? För TMK innebär det hårdare regler kopplat till vilka personuppgifter som får behandlas och på vilket sätt personuppgifter behandlas inom vår organisation. Det påverkar samtliga ställen där personuppgifter finns såsom medlemsregister, tävlingssystem, resultatlistor, licenshantering, e-post och hemsidor eller liknande. Eftersom personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person går det således inte att göra en uttömmande lista på allt som anses vara personuppgifter. Några exempel är namn, personnummer, e-postadresser, bilder, telefonnummer och adress. Vi måste ha personnummer på alla medlemmar för att kunna få bidrag från bl.a. Riksidrottsförbundet (RF) och Trelleborgs kommun. Personnumret läggs in i klubbens medlemsregister. Medlemsdata sparas så länge du är medlem i TMK och därefter som längst 24 månader efter det att medlemskapet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen. Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående medlemskap eller andra frågor inom klubben. Vi följer Svenska bilsportförbundets regelverk. Finns dina personuppgifter på denna hemsida och du inte önskar detta, kan du kontakta oss enligt nedan, så tar vi snarast bort uppgifterna. E-post: info@trelleborgsmk.se Telefon: 0410-177 79